Kurs Pris Uke Dato  
 GOC   25.000 kr  24 - 25  11.06.2018 - 22.06.2018  Ledig   PÅMELDING 
36 - 37  03.09.2018 - 14.09.2018  Ledig   PÅMELDING 
42 - 43  15.10.2018 - 26.10.2018  Ledig   PÅMELDING 
47 - 48  19.11.2018 - 30.11.2018  Ledig   PÅMELDING 

 GOC fornying   14.000 kr  25 - 25  18.06.2018 - 22.06.2018  Ledig   PÅMELDING 
37 - 37  10.09.2018 - 14.09.2018  Ledig   PÅMELDING 
43 - 43  22.10.2018 - 26.10.2018  Ledig   PÅMELDING 
48 - 48  26.11.2018 - 30.11.2018  Ledig   PÅMELDING 

 ROC   14.000 kr  22 - 22  28.05.2018 - 01.06.2018  Fullt kurs 
39 - 39  24.09.2018 - 28.09.2018  Ledig   PÅMELDING 
45 - 45  05.11.2018 - 09.11.2018  Ledig   PÅMELDING 
50 - 50  10.12.2018 - 14.12.2018  Ledig   PÅMELDING 

 ROC fornying   10.000 kr  22 - 22  28.05.2018 - 01.06.2018  Fullt kurs 
39 - 39  24.09.2018 - 28.09.2018  Ledig   PÅMELDING 
45 - 45  05.11.2018 - 09.11.2018  Ledig   PÅMELDING 
50 - 50  10.12.2018 - 14.12.2018  Ledig   PÅMELDING